• Aanmelding via de website www.seksuologischehulp.nl
  • Telefonisch via telefoonnummer 0411-642600 of 0612504084
  • Verwijzing via de huisarts of specialist.
Vergoeding:
Een behandeling (inclusief intake) wordt veelal vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Uw aanmelding zal discreet worden behandeld.

Kunt u een afspraak niet nakomen zeg dan minimaal 24 uur van tevoren af.
Houdt u zich niet aan deze procedure dan wordt het van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht