Wat kan een seksuoloog voor u betekenen:
Seksualiteit is aan de taboesfeer ontstegen.
Men erkent dat seksualiteit een belangrijk onderdeel is van het leven, men mag er van genieten en het geeft een verdieping in de relatie met je partner. Wanneer seksualiteit een probleem is geworden kan dit leiden tot onder andere onvrede, gevoelens van onzekerheid, relatieproblemen of zelfs gezondheidsklachten. Als men hier samen niet meer uit komt kunt u hiervoor professionele hulp inschakelen.

Een seksuoloog is er in geschoold om bij problemen op het gebied van seksualiteit hulp te bieden.
Deze hulpverlening bestrijkt zowel het lichamelijke, het psychologische als het relationele werkterrein.
De seksuoloog kan een arts zijn, zoals in deze praktijk, of een psycholoog die zich gespecialiseerd heeft in de seksuologische hulpverlening.

Ieder heeft zijn eigen specifieke deskundigheid.
Zo kan alleen een arts-seksuoloog, indien nodig, lichamelijk onderzoek verrichten en heeft deze de medische kennis die nodig kan zijn als seksuele problematiek mede het gevolg is van lichamelijke aandoeningen.

“Gebrek aan zin of verschil in zin in seks is een veel voorkomend probleem. Onderstaande link brengt u naar een website die er meer over vertelt.”

www.zininseks.nl