Het is een misvatting dat seks altijd natuurlijk en spontaan gaat.
Soms is hiervoor extra aandacht nodig en kan er bij problemen of moeilijkheden deskundige hulp gewenst zijn.

De seksuoloog kan hulp en advies bieden bij:
 • Verschil in verlangen
 • Erectieproblemen
 • Pijn bij gemeenschap of vaginisme
 • Onvoldoende of niet opgewonden kunnen raken
 • Verminderd of ontbreken van seksueel verlangen
 • Uitblijvende of te snelle zaadlozing
 • Orgasme probleem
 • Seksuele ontevredenheid
 • Relatieproblemen en seksualiteit
 • Seksuele problemen bij ziekte en lichamelijk handicap
 • Gevolgen van seksueel misbruik of bedreiging
 • Seksuele gerichtheid; homo- lesbische of biseksualiteit
 • Seksverslaving
 • Bijzondere seksuele voorkeuren
 • Het gevoel of de overtuiging bij de andere sekse te horen
Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde arts-seksuologen:

De Praktijk voor Seksuologische Hulpverlening hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht arts-seksuologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die
nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien
jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliŽnt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen.
Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan
het dossier toe te voegen.
Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan
op uw verzoek.

Geheimhouding
Wij hebben als arts-seksuologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming
met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie
te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator
dat namens de cliŽnt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliŽnt de rechten van de cliŽnt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Geert de Kroon, arts-seksuoloog NVVS/FECSM
van de Praktijk voor Seksuologische Hulpverlening te Helvoirt,
Burg. van Rijswijkstraat 1, 5268EG
Mailadres: g.dekroon@seksuologischehulp.nl

Telefoon : 0612504084