Samen met de cliënt wordt gezocht naar en gewerkt aan een optimale verbetering van het seksuele welzijn.

De behandeling start met een “intake” gesprek waarin uw vragen en klachten nauwkeurig worden geïnventariseerd.

Zoals bij elk medisch-psychologisch probleem dient voorafgaand aan de behandeling eerst een diagnose gesteld te worden.
Wat is er aan de hand en wat is de oorzaak?
Hierbij komen ook uw voorgeschiedenis, leefsituatie, relatie en gezondheidstoestand aan de orde.

Als de diagnose duidelijk is kan een behandeling worden gestart.
De behandeling kan zich richten op:
  • Herstel van de seksuele disfunctie
  • De seksuele relatie
  • Medicatie
  • Omgaan met lichamelijke beperkingen
  • Het geven van informatie over seksualiteit
  • Oefenadviezen
  • Adviezen betreffende hulpmiddelen